REQUIES - biuro organizacji pogrzebów
Telefon całodobowy 68 3255219
strona główna  |   O nas  |   Oferta  |   Galeria  |   Formalności  |   Kontakt
Formalności
Co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu.
 • Wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (jeżeli dzwonimy z telefonu komórkowego). Lekarz musi stwierdzić czy nastąpił zgon.
 • Od lekarza otrzymujemy tzw. kartę zgonu - będzie ona podstawą do wystawienia tzw aktu zgonu w USC (Urzędzie Stanu Cywilnego).
 • Powiadamiamy zakład pogrzebowy dzwoniąc pod numer 68 325 52 19 a dyżurujący pracownik zajmie się resztą spraw związanych z eksportacją ciała.
Jeśli zgon nastąpił w szpitalu..
 • W szpitalu otrzymujemy kartę zgonu
 • Udajemy się do zakładu pogrzebowego na ul. Krawiecką 2
Gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest działanie osób trzecich.
 • Wzywamy Pogotowie (które zawiadamia Policję, ta zaś Prokuraturę)
 • Do zakładu pogrzebowego Requies możemy się udać przed otrzymania karty zgonu w celu otrzymania wstępnej rezerwacji terminu ceremonii.
 • Kartę zgonu otrzymujemy w prokuraturze lub na policji po zakończeniu przez nich czynności.
 • W tym przypadku musimy jeszcze otrzymać zezwolenie na pochówek.
Dokumenty
Udając się do zakładu REQUIES prosimy o zabranie następujących dokumentów
 • Karty zgonu wydanej przez lekarza
 • Dowodu osobistego, NIP-u, PESEL-u osoby zmarłej
 • Zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinka renty/emerytury lub legitymacja ZUS osoby zmarłej
 • Dowodu osobistego, NIP-u, PESEL-u osoby załatwiającej formalności.
Formalności związane z otrzymaniem aktu zgonu w USC i zasiłku ZUS oraz pozostałe czynności załatwia Requies, w Państwa gestii leży tylko i wyłącznie wizyta u księdza,
copyright © 2011-2013 Requies. Grzegorz Brzeziński
Istniejemy od 1984 roku
Partner Mementis - sieć kompleksowych usług pogrzebowych
design and code from underwater